YKSILÖTYÖNOHJAUS

– SINUA JA TYÖTÄSI VARTEN

Turku ja muu Varsinais-Suomi

Tarjoan yksilötyönohjauspalveluja Turussa, sen lähikunnissa ja muualla Varsinais-Suomen alueella.

YKSILÖTYÖNOHJAUKSELLA PYRIN MUUN MUASSA

  • auttamaan asiakastani kehittymään ammatissaan ja työssään kannustavassa ilmapiirissä
  • työpaineiden purkamiseen luottamuksellisessa prosessissa rakentavassa hengessä
  • syventymään persoonasta kumpuaviin pohdintoihin työelämään kytkettyinä
  • pohtimaan henkilökohtaisten asioiden ja työnteon vuorovaikutusta
  • tutkimaan henkilökohtaisia työtavoitteita, jaksamista, motivaatiota
  • tukemaan työyhteisön johtamista esimiehen yksilötyönohjauksen kautta
  • selkiyttämään esimiehen roolia mm. johtajana
  • harjoittelemaan dialogista yhteistoimintaa ja tukemaan sen kautta koko työyhteisöä
  • työkyvyn ylläpidon tukemiseen
  • saavuttamaan parempia työtuloksia, onnistumaan ja jaksamaan paremmin työssä

Yksilötyönohjauksella voi siis olla positiivisia vaikutuksia paitsi itse ohjattavan, myös hänen työtovereidensa, alaistensa ja esimiestensä toimintaan.

Kotisivut yrityksille: Mainostoimisto Kompassi